De expertise die we vergaarden voor het afwerken en inrichten van retailpanden, passen we ook toe voor kantoorinrichting. Wij richten jouw kantoor in vanaf casco, inclusief het vast meubilair. Ook voor het herinrichten van bestaande kantoorgebouwen ben je bij ons aan het juiste adres. Dankzij onze sterke aanpak voor projectmanagement klaren wij de klus kwaliteitsvol binnen de afgesproken termijn. Ook voor kantoorinrichting gaat ons projectteam in heel Europa aan de slag.

Sterk in projectmanagement

Onze grote kracht schuilt in de eigen aanpak voor projectmanagement. Doorheen de jaren ontwikkelden wij een eigen flexibele werkwijze voor projectmanagement. Deze aanpak staat garant voor een kwaliteitsvol eindresultaat binnen de afgesproken realisatietermijn. 

Architect en opdrachtgever

In de eerste plaats zorgen we voor een hechte samenwerking met de architect en de opdrachtgever. Een open en proactieve communicatie binnen deze driehoek vormt het fundament onder een succesvol project.

Zo vroeg mogelijk in een project

Het liefst worden wij zo vroeg mogelijk betrokken in een afwerkings- en inrichtingsproject. Op die manier profiteert de opdrachtgever maximaal van onze bouwkennis. Wij reiken graag alternatieve bouwtechnische ideeën aan om tijd of geld te besparen zonder in te boeten op de kwaliteit van het eindresultaat.

Hecht bouwteam op de werf

Als verantwoordelijke aannemer coördineren en sturen wij het bouwteam aan. Dit team bestaat uit eigen vakmensen en vertrouwde onderaannemers.

Deze onderaannemers zijn vaste partners die elkaar kennen en vertrouwd zijn met onze aanpak. Op de werf werken alle partijen samen als één hecht team.

IJzersterk bouwteam

Wij ontzorgen de opdrachtgever volledig voor de afwerking en inrichting van zijn kantoorgebouwen. Als verantwoordelijke aannemer nemen wij de volledige coördinatie, planning en controle op ons.

Elk technisch onderdeel

Wij staan in voor elk technisch onderdeel van de kantoorinrichting: elektriciteit, HVAC, sanitair, schilderwerken, verlichting, (brand)deuren, vloeren, gyprocwerken, projectmeubilair,…

Eigen vakmensen en onderaannemers

Onze eigen vakmensen staan in voor alle gyprocwerken en de productie en installatie van het vast maatmeubilair. De overige facetten van het inrichtingsproject vertrouwen we onder onze coördinatie en verantwoordelijkheid toe aan onze vaste onderaannemers.

Deadlines zijn heilig

Vanuit onze ervaring in de retailsector beschouwen wij afgesproken opleveringstermijnen als heilig. Deze lijn trekken we door naar onze kantoorprojecten.

Je mag 100% gerust zijn. Op de afgesproken dag beschikken je medewerkers over volledig ingerichte kantoren. Wanneer wij de site verlaten, is je kantoor volledig bedrijfsklaar.

Flexibiliteit troef

Onvoorziene omstandigheden, complexe technische uitdagingen, strakke deadlines,… Voor ons projectteam is het dagelijkse kost.

Onze eigen aanpak voor projectmanagement vertrekt vanuit een gestructureerde planning en strikte opvolging, maar laat vooral veel ruimte voor flexibiliteit en bijsturing.